logo
Driven by professionalism. integrity. accuracy.

Фискал Аудит ХХК нь
Монголын тэргүүлэх мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага
бөгөөд доорх мэргэжлийн үйлчилгээг танд санал болгож байна

1
Санхүүгийн тайлангийн
аудит & баталгаажуулалт

Бид Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд, жижиг дунд бизнесүүд болон эзэд нь өөрсдөө гардан удирддаг гэх мэт төрөл бүрийн онцлогтой бизнесүүдэд аудитийн үйлчилгээ үзүүлдэг

Дэлгэрэнгүй
2
Татварын үйлчилгээ
 

Бид танай бизнесийн санхүүгийн удирдлагыг зохион байгуулахад тусалснаар татварын оновчтой бодлогын дэмжлэгтэйгээр та өөрийн бизнесийн хэтийн зорилгодоо түргэн хүрэхэд дөхөм болно

Дэлгэрэнгүй
3
Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ
 

Хэрэв та өөрийн шийдвэрээ бодит баримтад суурилсан байхыг хүсвэл, та магадгүй зарим санхүүгийн үүрэг функцээ оутсорсинг хийх шаардлагатай байж болох юм

Дэлгэрэнгүй
4
Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
 

Зөв зохион байгуулагдсан санхүүгийн систем нь бизнесийн тогтвортой хөгжлын үндэс юм. Тиймээс таны бизнесийн стратегид санхүүгийн мэргэжлийн зөвлөгөө зайлшгүй хэрэгтэй.

Дэлгэрэнгүй

Фискал медиа

Фискалын түншүүд